Výběr z penzijních produktů: Jak si vybrat a neztratit peníze?

 

Penzijní produkty představují důležitý nástroj pro zajištění finanční stability v důchodovém věku. Existuje mnoho typů produktů a každý z nich má své specifické vlastnosti a podmínky. Tento článek vám pomůže zorientovat se v možnostech výběru a vybrat si produkt, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.

V tomto článku se dozvíte:

Jaké máte možnosti výběru z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, investičního životního pojištění a dlouhodobého investičního produktu (DIP). Jaké jsou podmínky pro výběr a jaká je výše daně v závislosti na typu produktu a době trvání smlouvy.

Penzijní připojištění (transformované fondy)

 

Možnosti výběru:

Předčasný výběr: Odbytné (vrací se státní příspěvky, daní se výnosy a příspěvky zaměstnavatele).

Po splnění podmínek: Jednorázově (daň z výnosů a příspěvků zaměstnavatele), postupně (delší než 10 let – bez daně, kratší než 10 let – daň z výnosů).

Speciální možnosti:

Výsluhová penze: Po 15 letech trvání smlouvy a 180 platbách, možnost jednorázového výběru poloviny naspořených prostředků (daň z výnosů) nebo pravidelné výsluhové penze (bez daně).

Invalidní penze: Po přiznání 3. stupně invalidity, možnost jednorázového výběru nebo pravidelné renty (bez daně).

Důležité:

Předčasný výběr se trestá zdaněním a vrácením státních příspěvků.

Po splnění podmínek je nejvýhodnější volbou pravidelná výplata delší než 10 let.

Doplňkové penzijní spoření (DPS)

 

Možnosti výběru:

V 18 letech: Jednorázový výběr třetiny naspořených prostředků (bez daně, srážka státních příspěvků).

Předčasný výběr: Odbytné (vrací se státní příspěvky, daní se výnosy a příspěvky zaměstnavatele).

Po splnění podmínek: Jednorázově (daň z výnosů a příspěvků zaměstnavatele), postupně (delší než 10 let – bez daně, kratší než 10 let – daň z výnosů).

Speciální možnosti:

Invalidní penze: Po 3 letech trvání smlouvy a 36 platbách, možnost pravidelné renty (bez daně).

Předdůchod: Možnost sjednat 2-5 let před dosažením důchodového věku, výplata 30 % průměrné mzdy (daň z výnosů, osvobození od soc. pojištění).

Důležité:

U DPS je důležité dodržet 5leté trvání smlouvy pro nárok na státní příspěvky.

Předdůchod je atraktivní volbou pro ty, kteří chtějí dříve do důchodu.

Investiční životní pojištění (IŽP)

Možnosti výběru:

Předčasný výběr: Odbytné (část kapitálové hodnoty), dodanění daňových výhod,daň z příspěvků zaměstnavatele.

Po splnění podmínek: Jednorázové vyrovnání (daň z výnosů) nebo starobní důchod.

Speciální možnosti:

Invalidní důchod: Výplata invalidní penze bez daně (bez časové podmínky).

Důležité:

Předčasný výběr se trestá zdaněním a vrácením daňových výhod.

IŽP je investiční produkt s rizikem kolísání hodnoty investice.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Možnosti výběru:

Předčasný výběr: Daň z výnosů (15 % u méně než 3 let), dodanění daňových odpočtů, daň z příspěvků zaměstnavatele, poplatky za správu.

Po splnění podmínek: Jednorázový výběr (bez daně) nebo pravidelná výplata (bez daně).

Důležité:

Předčasný výběr je sankcionován daněmi, poplatky a vrácením daňových zvýhodnění.

Po splnění podmínek je výběr bez daní a poplatků.

Další rady:

  • Pečlivě si prostudujte podmínky produktu před jeho sjednáním.
  • Porovnejte nabídky různých poskytovatelů.
  • Zvažte své individuální potřeby a cíle.
  • V případě nejasností se obraťte na finančního poradce.

Zdroje informací:

  • Zákon o doplňkovém penzijním spoření
  • Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
  • Zákon o daních z příjmů
  • Webové stránky penzijních společností, pojišťoven a poskytovatelů DIPu

Příklady:

Příklad 1: Paní Nováková si v 50 letech sjednala DPS. Po 10 letech trvání smlouvy a dosažení 60 let věku se může rozhodnout pro jednorázový výběr naspořených prostředků, za který bude platit daň z výnosů. Může si také zvolit pravidelnou výplatu delší než 10 let, která bude osvobozena od daně.

Příklad 2: Pan Novák si v 30 letech sjednal IŽP. Po 20 letech trvání smlouvy a dosažení 60 let věku se může rozhodnout pro jednorázové vyrovnání, za které bude platit daň z výnosů. Může si také zvolit starobní důchod, který bude vyplácen bez daně.

Doufám, že vám tento článek pomohl lépe se zorientovat v možnostech výběru z penzijních produktů a investičního životního pojištění.

Ilustrace siluety města Pardubice