Spoření a investice

Chce se zabezpečit na stáří nebo máte v plánu si pořídit nové bydlení?

Nenechte své peníze znehodnocovat na bankovním účtu. V investicích se perfektně orientuji.
Poradím Vám jaké jsou pro vás optimální možnosti.

Investice

Základním kamenem finančního plánování je vytváření rezerv, a to krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých. Tím je myšleno odkládání peněz, které budete potřebovat na vaše plány zítra, za dva roky a třeba za deset let. Existuje celá řada možností jak spořit nebo zhodnocovat své finance, kterou z nich ale zvolit, kdy a jak ?

V bankách, spořitelnách a pojišťovnách Vám málokdy udělají srovnání možností, nabízejí Vám především vlastní řešení většinou s poplatky navíc. Trh financí je ale širší než banky nabízejí. Dělám svým klientům srovnání možností a především zjišťuji zda je pro ně investování do daného nástroje vůbec vhodné. Není pravda, že člověk musí mít desítky, ne-li stovky tisíc či miliony, aby mohl investovat. Naopak, odpovědné investování nestojí na výši konkrétní investice, ale především na pravidelnosti, odpovědnosti, promyšlenosti.

Rád Vám vysvětlím a provedu při těchto rozhodnutíc jaké jsou možnosti, priority přiřadíme společně. 

Inflace je u většiny ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz. V překladu to znamená že peníze v čase strácejí na hodnotě. Průměrná inflace v ČR je kolem 3% predikce ale naznačují že může být inflace až 4%.