Pojištění

Nenechte se obalamutí reklamními slogany, připravím Vám konkrétní statistiky a řešení v dané problematice. V pojištění se řeší primárně cena, ale kvalita je to nejdůležitější co by Vás mělo zajímat. Často se stává, že klienti platili pojistku, ale na to co měli být pojištěni tam ve skutečnosti chybělo.

Není pojištění jako pojištění

Má ho řada lidí, bohužel jen málo, kdy je nastaveno aby jim pomohlo v případě opravdu závažných zdravotních komplikací. Mojí prací je nastavení pojištění klientům na míru, aby se na něj mohli spolehnout, a neměli pojištění jen pro pocit.

Nenabízím reklamní slogany, ale mám konkrétní statistiky a řešení. Spolupracuji se všemi významnými pojišťovnami na trhu. Vím, jaké události nastávají nejčastěji, které produkty jsou férové a vždy se o Vás postarám v případě pojistné události.

Pojištění automobilu

Povinné ručení nebo havarjní pojištění

Životní pojištění

Ať se jedná o úrazové nebo životní na které Vám přispíva zaměstnavatel

Pojištění hypotéky

Závazek by měl být vždy zajištěn v případě propadu příjmu.

Pojištění majetku

Majetek je většinou nejhodnotější věc, ale málokdy dobře zajištěn

Pojištění odpovědnosti

stojí pár stovek ročně, ale hradí škody za Vás až do 20 miliónu korun.

Pojištění podnikatelských rizik

zajištění provozu, majetku a odpovědnosti

Životní pojištění

Účelem životního pojištění je především pokrytí výpadku příjmů v době nemoci, pracovního úrazu nebo pracovní neschopnosti. Rovněž by správně nastavené rizikové pojištění mělo pokrýt rodinné výdaje nebo splácení finančních závazků, abyste se nedostali do platební neschopnosti, a rovněž zajistili rodinu v případě, že by Vám do života vstoupila nenadálá událost a  negativně ovlivnila Vás nebo Vaší rodinu. Největší rizika a chyby klientů jsou, že nemají aktualizovanou pojistnou smlouvu, kde není upravena nebo nahlášena např. změna zaměstnání, příjmu, nemoci nebo nové koníčky a sporty. To dnes může vše ovlivnit v případě pojistné události výplatu pojistného plnění ze strany pojišťovny.

Pojištění hypotéky

Pojištění úzce souvisí s nákupem nemovitosti a velký význam v době, kdy se něco vážného stane. Účelem pojištění je pokrýt zcela nebo z části (podle toho, jaká je vaše situace a zda máte dostatečně finanční rezervy) škody na vlastním majetku, na majetku a zdraví druhých (občanská odpovědnost) a také by správně nastavená pojistka měla pokrýt finanční výpadky v pravidleném příjmu (např. při ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci, pracovní neschopnosti či závažných onemocnění a invaliditě).

Pojištění automobilu

Povinné ručení musíte mít ze zákona pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Povinné ručení, jinými slovy také povinné pojištění či zákonné pojištění auta, je tak pro všechny majitele vozu, které s vozem chtějí na jakoukoli pozemní komunikaci, povinné. Povinné ručení Vás chrání proti škodám, které způsobíte provozem Vašeho vozidla třetím stranám. Nekryje škody na Vašem vozidle, které si způsobíte sám – k tomu potřebujete havarijní pojištění. Pojistka na auto se tedy dělí na část povinnou a nepovinnou, jinak řečeno povinné ručení a havarijní pojištění. Pro komplexní ochranu proto doporučujeme nevyužívat výhradně jen povinné ručení.

Pojištění majetku

Pojistka vám může ušetřit nemalé finance v případě, že vám vítr při bouřce poničí střechu nebo vám zateče do pokoje, ale také když vás vytopí sousedi. Uzavřením pojištění nemovitosti a domácnosti můžete svůj majetek ochránit proti všem možným rizikům, jako jsou povodeň, vloupání, požár, úderu blesku, krupobití atd. Toto pojištění Vás nepřijde nikterak draho a v případě pojistné události Vám zcela nahradí vzniklou finanční ztrátu. Pojistit si můžete jak domácnost, tak nemovitost. Pojištění domácnosti se vztahuje na domácí zařízení, jako jsou elektronika, nábytek, starožitnosti, ale také na stavební součásti domácnosti, jakými jsou třeba plovoucí podlaha, kuchyňská linka, nebo vestavěná skříň. S pojištěním nemovitosti pak můžete ochránit svůj byt, dům, ale také garáže, sklep, nebo kteroukoli vedlejší budovu.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné. Pojištění odpovědnosti občanů za škodu se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem Vašeho majetku, činností dalších členů Vaší domácnosti, či aktivitou Vašeho domácího zvířete. Toto pojištění Vám pomůže v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na Vás budou vzneseny neoprávněně.

Pojištění podnikatelů

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele, právnických osob, firem a společností, pojištění podnikatelských rizik. Toto pojištění kryje rizika způsobená při práci zaměstnavatele a jeho zaměstnanců na majetku nebo zdraví třetích osob. Podnikatel tímto krytím získává ochranu před nečekanými nepříznivými následky způsobených škod, nahrazení škody či újmy na majetku nebo na zdraví. Pojištění kryje rizika úhrady zachraňovacích nákladů, právní pomoci při řešení škodných událostí. Pojištění odpovědnosti lze kombinovat i s krytím rizika způsobenou vadným výrobkem, krytí rizik spojené v souvislosti s poskytovanými službami, regresivní náklady zdravotních pojištění nebo dávek nemocenského pojištění třetích osob.