Pojištění

Nenechte se obalamutit reklamními slogany, připravím Vám konkrétní statistiky a řešení v dané problematice. V pojištění se řeší primárně cena, kvalita je však to nejdůležitější, co by Vás mělo
zajímat. Mnohokrát se setkávám s klienty, kteří mají pojistnou smlouvu, ale na to, co měli být pojištěni tam ve skutečnosti chybělo.

Není pojištění jako pojištění

Má ho řada lidí, ale bohužel jen málokdy je nastaveno tak, aby pomohlo v případě opravdu závažných zdravotních komplikací. Mojí prací je nastavit pojištění klientům na míru, aby se na něj mohli spolehnout a neměli pojištění jen pro pocit.

Nenabízím reklamní slogany, ale mám konkrétní statistiky a řešení. Spolupracuji se všemi významnými pojišťovnami na trhu. Vím, jaké události nastávají nejčastěji, které produkty jsou férové a vždy se o Vás postarám v případě pojistné události.

Pojištění automobilu

Povinné ručení nebo havarjní pojištění

Životní pojištění

Ať se jedná o úrazové nebo životní, na které Vám přispívá zaměstnavatel

Pojištění hypotéky

Závazek by měl být vždy zajištěn v případě propadu příjmu.

Pojištění majetku

Majetek je většinou nejhodnotější věc, ale málokdy dobře zajištěn

Pojištění odpovědnosti

Stojí pár stovek ročně, ale hradí škody za Vás až do 20 miliónu korun

Pojištění podnikatelských rizik

Zajištění provozu, majetku a odpovědnosti

Životní pojištění

Účelem životního pojištění je především pokrytí výpadku příjmů v době nemoci, pracovního úrazu nebo pracovní neschopnosti. Rovněž by správně nastavené rizikové pojištění mělo pokrýt rodinné výdaje nebo splácení finančních závazků, abyste se nedostali do platební neschopnosti, a rovněž zajistili rodinu v případě, že by Vám do života vstoupila nenadálá událost. Největší rizikem a chybou klientů je neaktualizovaná smlouva, například neaktuální zaměstnání, příjmy, nemoci, nové koníčky nebo sporty. To Vše může ovlivnit výplatu pojistného plnění v případě pojistné události.

 

Pojištění hypotéky

Pojištění úzce souvisí s nákupem nemovitosti a velký význam v době, kdy se něco vážného stane. Účelem pojištění je cela nebo z části (podle toho, jaká je vaše situace a zda máte dostatečné finanční rezervy) pokrýt škody na vlastním majetku a zdraví druhých (občanská odpovědnost). Kromě toho by správně nastavená pojistná smlouva měla pokrýt finanční výpadky v pravidelném příjmu (např. při ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci, pracovní neschopnosti či závažných onemocnění a invaliditě).

Pojištění automobilu

Povinné ručení (povinné pojištění či zákonné pojištění auta) musíte mít ze zákona pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Povinné ručení Vás chrání proti škodám, které způsobíte provozem Vašeho vozidla třetím stranám. Nekryje škody na Vašem vozidle, které si způsobíte sami – k tomu potřebujete havarijní pojištění, což je nepovinná část pojištění vozidla. Pro komplexní ochranu proto nedoporučuji využívat výhradně jen povinné ručení.

Pojištění majetku

Pojistka Vám může ušetřit nemalé finance v případě, že Vám vítr při bouřce poničí střechu nebo Vám zateče do pokoje, ale také když Vás vytopí sousedi. Uzavřením pojištění nemovitosti a domácnosti můžete svůj majetek ochránit proti všem možným rizikům, například povodeň, vloupání, požár, úderu blesku, krupobití, atd. Toto pojištění Vás nepřijde nikterak draho a v případě pojistné události Vám zcela nahradí vzniklou finanční ztrátu. Pojistit si můžete jak domácnost, tak nemovitost. Pojištění domácnosti se nevztahuje jenom na domácí zařízení (např. elektronika, nábytek, starožitnosti), ale také na stavební součásti domácnosti (plovoucí podlaha, kuchyňská linka, vestavěná skříň). S pojištěním nemovitosti pak můžete ochránit svůj byt, dům, ale také garáže, sklep, nebo kteroukoli vedlejší budovu.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním pro případ škody, kterou někomu způsobíte svou činností nebo provozem svého majetku. Takové situace se mohou vyskytnout poměrně často a jejich hrazení může být velmi nákladné. Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na další členy domácnosti, či aktivitou domácího mazlíčka. Toto pojištění Vám pomůže v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte, a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na Vás budou vzneseny neoprávněně.

Pojištění podnikatelů

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele, právnických osob, firem a společností, pojištění podnikatelských rizik. Toto pojištění kryje rizika způsobená při práci zaměstnavatele a jeho zaměstnanců na majetku nebo zdraví třetích osob. Podnikatel tímto krytím získává ochranu před nečekanými a nepříznivými následky způsobených škod, nebo náhradu škody či újmy na majetku nebo na zdraví. Pojištění kryje rizika úhrady zachraňovacích nákladů, právní pomoci při řešení škodných událostí. Pojištění odpovědnosti lze kombinovat i s krytím rizika způsobeného vadným výrobkem, poskytovanými službami, regresivní náklady zdravotních pojištění nebo dávek nemocenského pojištění třetích osob.

Ilustrace siluety města Pardubice