Změny parametrů úvěrů od 1.4.2022

 

Česko se potýká s rekordní inflací a zdražováním půjček na bydlení. Inflace na začátku roku vystoupala na úroveň téměř 7%. To je nejvíce za posledních 14 let. A očekává se, že její růst může pokračovat až k 10%. Česká národní banka (ČNB) na nezdravý vývoj ekonomiky reaguje zvyšováním úrokových sazeb. To zdražuje i hypotéky, jejichž sazba by se letos podle odhadů analytiků mohla dostat až na úroveň 5–6%.

Dne 1. 8. 2021 již ČNB podle schváleného zákona může určovat hypoteční limity vpřípadě, že bude hrozit systémové riziko pro finanční stabilitu voblasti poskytování hypoték.Tyto limity mohly být dosud určeny pouze formou doporučení. Možnost určit limity hypotečních úvěrů a vyžadovat jejich plnění – nově též právně – závaznou formou umožní ČNB mj. udržet rovné podmínky na hypotečním trhu pro tuzemské i přeshraniční poskytovatele.

Pokud uvažujete o koupi bytu na úvěr, doporučuji neváhat. Od 1. dubna 2022 začnou platit nová nařízení ČNB, kdy žadatelé o hypoteční úvěr budou muset splňovat řadu úvěrových ukazatelů. Hypotéky budou tedy nejen dražší, ale ihůře dostupné. Jaké změny se chystají ajaký to bude mít dopad na žadatele o hypotéky, ukazuje následující text.

Ukazatel LTV představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. V současné době je možné si půjčit až 90% hodnoty nemovitosti, od dubna 2022 to půjde jen do výše 80% (u lidí ve věku do 36 let, kteří si pořizují vlastní bydlení, zůstává 90%). V praxi to tedy znamená, že budete potřebovat vyšší objem vlastních úspor.

page16image38327584

Příklad: V současné době vám na pořízení bytu v hodnotě 5 000 000 Kč stačí 500 000 Kč vlastních zdrojů, od dubna 2022 budete potřebovat minimálně 1 000 000 Kč.

Ukazatel DTI je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. Nyní žádné takové omezení platné není, od dubna 2022 ČNB nastavila tento ukazatel na 8,5 (u žadatelů do 36 let na 9,5). Od dubna si tak budete moci vzít hypotéku jen do výše 8,5 (9,5) násobku čistého ročního příjmu.

Příklad: Zájemce s průměrným příjmem okolo 35 000 Kč čistého si tedy bude moci vzít hypotéku maximálně ve výši 8,5 x 35 000 Kč x 12, tedy 3 570 000 Kč.

Ukazatel DSTI je procentním vyjádřením podílu měsíčních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho měsíčním čistém příjmu. ČNB stanovila od dubna 2022 tento ukazatel na 45% (50% pro žadatele do 36 let). Celková splátka všech úvěrů tak bude moci dosahovat maximálně 45% (50%) čistého měsíčního příjmu.

Příklad: Při průměrné čisté měsíční mzdě 35 000 Kč / měsíc bude možné naveškeré splátky měsíčních úvěrů vynaložit maximálně 15 750Kč. Při současné úrokové sazbě okolo 4,29% p. a. to znamená hypotéku maximálně ve výši 3 180 000 Kč. Kromě výše uvedených ukazatelů se ale budou vlivem opatření ČNB zvyšovat i úrokové sazby. V případě nárůstu až na zmiňovaných 6 % p. a. by byl na hypotéku ve výši 3 180 000 Kč potřeba čistý příjem 42 500 Kč, tedy o téměř 7,5 tisíc více.

I přesto, že úrokové sazby již několik měsíců v řadě rostou, se stále pohybují hluboko pod úrovní inflace. Ta aktuálně dosahuje 11,1% (únor 2022)  a očekává se její další růst. Investice do koupě nového bytu budou tak inadále jedním z nejlepších a nejbezpečnějších prostředků, jak ochránit našetřené peníze před znehodnocením inflací. Na spořicích účtech se totiž úroky pohybují maximálně kolem 3 %, tedy výrazně pod úrovní inflace (Airbank, Equabank) 

Hypotéky jsou proto stále výhodným způsobem financování nemovitosti. Nabízí navíc řešení i pro ty, kdo nemají našetřeno na celou nemovitost. Na koupi nové nemovitosti Vám stačí jen 10% z celkové ceny. Pořízením nové nemovitosti navíc řešíte dva problémy najednou. Zlepšíte si svou bytovou situaci a zároveň ochráníte své úspory před znehodnocením. Nemovitosti jsou totiž právem dlouhodobě vnímány jako ideální prostředek pro ochranu úspor před inflací – jejich hodnota v dlouhodobém horizontu neustále roste a jsou navíc velmi likvidní – snadno a rychle prodejné, především pak v dnešní době, kdy je velký převis poptávky nad nabídkou.

Ilustrace siluety města Pardubice