Novela o spotřebitelském úvěru: Změny v předčasném splacení hypotéky a odraz na bankovním sektoru

Nedávno schválená novela zákona o spotřebitelském úvěru nese významné změny, které ovlivní předčasné splacení hypoték. Podíváme se na klíčové aspekty této novely a zhodnotíme, jak by to mohlo ovlivnit bankovní sektor.

Zdražení předčasného splacení

Jedním z klíčových prvků novely je zvýšení poplatků za předčasné splacení hypotéky během fixačního období. Novela umožňuje bankám účtovat výrazně vyšší částky než dříve, včetně rozdílu mezi původně sjednanou sazbou a aktuální průměrnou sazbou na trhu. Toto opatření má být náhradou za účelně vynaložené náklady spojené s předčasným splacením.

Rozšíření možností bezplatného splacení

Na druhou stranu novela rozšiřuje okruh situací, kdy lze hypotéku předčasně splatit bez sankcí. Kromě konce fixačního období to zahrnuje prodej nemovitosti financované hypotékou a vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pokud se týká nemovitosti spojené s úvěrem na bydlení.

Platnost nových pravidel

Změny mají začít platit od září 2024. To znamená, že vstoupí v platnost devátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bude novela zveřejněna ve Sbírce zákonů. Upozorňuji, že nová pravidla se dotknou jak nových smluv, tak i těch stávajících, ovšem u těch existujících až od začátku nové fixace, nejdříve od září 2024.

Odpovědnost bank a motivace za změnami

Debata se vedla o tom, zda jsou banky skutečně poškozeny, když klient předčasně splácí hypotéku, a zda je úsilí o úpravu zákona oprávněné. Banky argumentují, že potřebují náhradu za reálné náklady spojené s předčasným splacením, aby udržely svou finanční stabilitu.

Závěr

Očekávám, že tyto změny budou mít výrazný dopad na klienty i banky. Pokud máte dotazy nebo potřebujete konzultaci ohledně těchto legislativních změn a jejich vlivu na vaši situaci, neváhejte mě kontaktovat.

Ilustrace siluety města Pardubice